Sustav potpore za izbjegavanje sudara sprijeda (FCA)

Sprijeda montirani radar i sustav kamera skeniraju cestu ispred vozila na druga vozila i pješake. Sustav FCA automatski pokreće kočenje u slučaju nužde kako bi umanjio mogućnost ozbiljnog sudara ili smanjio njegove posljedice. Standardno sustav FCA na postojanje vozila ispred odgovara preko prednje kamere. Opcijski je sustav FCA dostupan s radarom koji doprinosi mogućnosti otkrivanja pješaka.

Sustav za upozorenje od frontalnog sudara (FCW)

FCW koristi prednju kameru za otkrivanje potencijalnog frontalnog sudara i upozorava vozača na postojeću opasnost.

Napredni pametni tempomat (ASCC)

Održava postavljeni razmak od vozila ispred automatskim smanjivanjem ili povećanjem brzine na unaprijed postavljeno ograničenje. U “stop & go” prometu, sustav ASCC održava unaprijed određeni razmak nakon zaustavljanja, a automatski ponovno pokreće motor kada otkrije kretanje prema naprijed ispred vozila.

Sustav upozorenja na napuštanje vozne trake (LKA-L/R)

Sustav doprinosi aktivnoj sigurnosti izbjegavanjem slučajnog napuštanja vozne trake uzrokovanog odvlačenjem pozornosti vozača. Sustav LKA-L/R zvučno i vizualno upozorava vozača prije uvođenja korekcije upravljača.

Sustav upozorenja na sudar u mrtvom kutu (BCW)

Senzori montirani u stražnjem braniku otkrivaju neposrednu blizinu vozila skrivenih u 
mrtvom kutu i pokreću svjetlosno upozorenje u zrcalu dotičnih vrata. Zvučni se signal oglašava odmah kada se aktivira pokazivač smjera ako se u mrtvom kutu otkrije vozilo.