Sustav upozorenja na napuštanje voznog traka (LKWS)

Kamere montirane na vozilu nadziru oznake na cesti i izdaju vizualno ili zvučno upozorenje ako se IONIQ Electric previše približi granici voznog traka ukoliko vozač nije signalizirao promjenu voznog traka. Sustav k tome zadržava vozilo unutar voznog traka.

Detektor mrtvog kuta (BSD)*

Senzori montirani na stražnjim bočnim dijelovima vozila otkrivaju blizinu drugih vozila skrivenih u mrtvom kutu i pokreću upozoravajuće svjetlo u zrcalu vrata uz akustično upozorenje ako nije aktiviran pokazivač smjera. Sustav surađuje sa sustavom upozorenja na bočni promet straga što osigurava siguran izlazak unatrag iz parkirnog mjesta.

Dostupno od razine opreme Premium

Automatsko kočenje u slučaju opasnosti (AEB)

Senzori radara i kamere upozoravaju vozača na mogućnost sudara na cesti te po potrebi primjenjuju kočnicu kako bi se izbjegao sudar s pješacima ili drugim vozilima ili umanjile njihove posljedice.

SHIFT BY WIRE

Povećava sigurnost i smanjuje stres održavanjem postavljenog razmaka od vozila ispred vas, automatskim smanjenjem ili povećanjem brzine na prethodno namješteno ograničenje u skladu s prevladavajućom situacijom u prometu. U „stop&go“ prometu ASCC održava unaprijed određeni razmak, a nakon zaustavljanja ponovno pokreće motor kad se otkrije kretanja ispred vozila i nogom se dodirne papučica gasa.