Uvjeti i pravila korištenja nagradnog natječaja „Ljubav je u Tucsonu!“

Članak 1.
PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj priređuje i organizira: Hyundai Hrvatska d.o.o., Ljubljanska avenija 4C, 10090, Zagreb, Hrvatska, https://hyundai.hr/, OIB: 75940144218, u daljnjem tekstu: Organizator.
Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora te nagrađivanja lojalnosti pratitelja na društvenim mrežama.
Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 6.02.2021. objavom ovih pravila na službenoj stranici Organizatora (https://hyundai.hr/) te traje do 10.2.2021. do 23:59.
Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada nagradnog natječaja utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge proizvode. U nagradnom natječaju dodjeljuje se vozilo novi Hyundai TUCSON na korištenje od dva dana.
Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi službene Facebook stranice Hyundai Hrvatska (https://www.facebook.com/HyundaiHrv/) te posjeduju vozačku dozvolu.
U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).
Članak 6.
KONCEPT NAGRADNOG NATJEČAJA
U nagradnom natječaju nagrađujemo osobu koja ispod Facebook objave nagradnog natječaja napiše zašto bi baš oni trebali provesti Valentinovo u novom TUCSONU sa svojom boljom polovicom te označiti osobu.

Mehanizam:
Ispod objave nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska potrebno je napisati zašto bi baš oni trebali provesti Valentinovo u novom TUCSONU sa svojom boljom polovicom te označiti osobu.
Svi će se odgovori administrirati, te će Administrator na stranici ukloniti sve odgovore za koje procijeni da:
· su uvredljiv, uznemirujući, prijeteći sadržaj ili na bilo koji način krše prava drugih korisnika, Administratora ili Organizatora kao pravne osobe (kao što su prava na privatnost i slobodu izražavanja);
· su kleveta, dovode u zabludu, nepristojan, uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji prikazuje nasilje;
· sadrže govor mržnje u vezi rasne, spolne, vjerske i političke ili etničke pripadnosti, ili vrijeđaju neke osobe;
· su lažne, krive, obmanjujuće ili nezakonite;
· su sarkastične ili namjerno ometaju raspravu;
· krše autorska prava ili intelektualno vlasništvo;
· spadaju u kategoriju sadržaja neželjene pošte (spam);
· sadrže ili prenose datoteke s virusima ili programe koji mogu poremetiti rad programa / PC-a korisnika;
· su komercijalne naravi koja nije u skladu s brandom Organizatora ili promoviraju donacije;
· sadrže linkove za preusmjeravanje korisnika na drugu web stranicu koja nije povezana s administratorom ili Organizatorom;
· sadrže pogrešne informacije o izvoru objave
Po završetku nagradnog natječaja, organizator će ispod objave natječaja proglasiti dobitnika.

Članak 7.
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Jedan Sudionik može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja ovog natječaja. Sudionik mora biti punoljetan te posjedovati važeću vozačku dozvolu.
Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 10. preuzeti nagradu. U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke u svrhu slanja nagrada ili odbije preuzeti poslanu nagradu, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.
Ispunjavanjem uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradnog natječaja, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.
Članak 8.
ODABIR DOBITNIKA
Odabir dobitnika bit će organiziran po završetku natječaja (10. veljače do kraja dana).
Žiriranje vrši tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. Žiri će odabrati najkreativniji komentar.
Članak 9.
OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG NATJEČAJA
Dobitnik Nagradnog natječaja bit će objavljen na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska u komentarima ispod objave dan nakon završetka natječaja, odnosno 11.02.2021. tijekom dana.
Članak 10.
PREUZIMANJE NAGRADA
Nagrada se preuzima u prostorijama Hyundai Hrvatska na adresi Ljubljanska avenija 4C, 10090 Zagreb, najkasnije dan nakon proglašenja dobitnika Nagradnog natječaja u kojem je Sudionik osvojio nagradu, odnosno 12. veljače 2021. godine.
Novi Hyundai TUCSON dobitniku se ustupa na korištenje u razdoblju 12.2.2021.-15.2.2021. godine te je dobitnik dužan vratiti vozilo najkasnije 15.2.2021. godine.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik je dužan identitet potvrditi davanjem na uvid vlastite osobne iskaznice. Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik mora potpisati primopredajni zapisnik.
Nakon proteka roka iz st. 1. ovog članka, nagrada se neće moći preuzeti.
Članak 11.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Ostavljanjem svojih osobnih podataka i sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici su izričito suglasni da Hyundai Hrvatska d.o.o. kao voditelj obrade nad osobnim podacima može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju suglasni su da, u slučaju dobitka nagrade, Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu tijekom 60 dana od dana završetka ovog nagradnog natječaja.
Hyundai Hrvatska d.o.o. će podatke prikupljati na savjestan, pošten i zakonit način.
Prije, ili tijekom prikupljanja osobnih podataka, Hyundai Hrvatska d.o.o. će poduzeti razumne korake kako bi natjecatelji znali koji organizacijski dio Hyundai Hrvatska d.o.o. prikuplja osobne podatke, te u koju svrhu su takvi osobni podaci potrebni i na koji način se koriste.
U slučaju da se natjecatelj ne slaže sa prikupljanjem bilo kojih osobnih podataka, u bilo koje svrhe osim za potrebe ovog natječaja, može se o tome pismeno očitovati kako bi Hyundai Hrvatska d.o.o. u svojoj evidenciji osobnih podataka mogao zabraniti njihovo daljnje korištenje (osim za potrebe natječaja).
Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno.
Članak 12.
UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE
Hyundai Hrvatska d.o.o. kao Voditelj obrade nad osobnim podatcima pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i zaštiti privatnosti u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom, a sve u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.
Osobni podatci korisnika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti i štite se od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Hyundai Hrvatska d.o.o. kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode korisnika.
Članak 13.
IZVANREDNI PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.
Članak 14.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Ne, hvala.

    Samo jedno pitanje 🙂

    Što najbolje opisuje cilj vašeg posjeta web stranici?