Izvučeni dobitnici nagradne igre “Kontrolu odradi i vikend zaradi”

Hyundai nagradna igra “Kontrolu odradi i vikend zaradi” je završena, a svi izvučeni dobitnici i dobitnica glavne nagrade imaju mnogo razloga za slavlje.  Čestitamo Emiliji Cmuk na vikendu u Šibeniku s KONOM!

Popis dobitnika ostalih vrijednih nagrada možete vidjeti u daljnjem tekstu.

Zapisnik sa izvlačenja dobitnika nagradne igre „Kontrolu odradi i vikend zaradi“

Temeljem članka 69. Stavka 5. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10), te u skladu s Rješenjem Ministarstva financija RH, KLASA: UP/I460-02/19-01/191, URBROJ: 513-07-21-01-19-2, Zagreb, 12. travanj 2019., dana 03.07.2019.
godine u prostorijama tvrtke Hyundai Hrvatska d.o.o., Ljubljanska avenija 4C, 10090 Jankomir, Grad Zagreb, Republika Hrvatska, obavljeno je izvlačenje dobitnika nagradne igre “Kontrolu odradi i vikend zaradi” koja je u trajanju od 15.04.2019. do 30.06.2019. godine. Priređivač nagradne igre pod nazivom “Kontrolu odradi i vikend zaradi!“ je Hyundai Hrvatska d.o.o., Zagrebačka cesta 33, 10360 Sesvete, Republika Hrvatska, OIB: 75940144218. Sukladno istim pravilima koja su objavljena na web stranici www.hyundai.hr , a prema članku 8. Pravila i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri „Kontrolu odradi i vikend zaradi“ napravljeno je izvlačenje nagradnih dobitnika koji su sudjelovali u navedenoj nagradnoj igri.

Dobitnici su:
1. nagrada – vikend putovanje sa Hyundai Konom u Amadria Park hotel Ivan s 4* na lokaciji Šibenik

Ime, prezime i adresa dobitnika:
1. Emilija Cmuk

2. nagrada – redovni servis Hyundai vozila s rokom iskoristivosti godinu dana

Ime, prezime i adresa dobitnika:
1. Gordana Samardžić
2. Ljiljana Cindrić
3. Vedrana Pensa

3. nagrada – Hyundai softshell jakna

Ime, prezime i adresa dobitnika:
1. Miodrag Kraljević
2. Ana Radišić
3. Zlatko Kauzlarić
4. Tomislav Trupković
5. Igor Mihalina

4. nagrada – Hyundai polo majica

Ime, prezime i adresa dobitnika:
1. Gordana Rončević
2. Josip Ujević
3. Mato Špekuljak
4. Rinaldo Skejić
5. Ksenija Čajko Novak
6. Rudolf Bladt
7. Tanja Jelavić Dujmović
8. Anton Škropeta
9. Goran Huberger
10. Ljerka Tomašević

5. nagrada – Hyundai T-shirt

Ime, prezime i adresa dobitnika:
1. Siniša Kragić
2. Sajma Medaković
3. Željko Krajčević
4. Maja Sebelić
5. Danijela Miloš
6. Berislav Sužnjenić
7. Ines Smoljan
8. Goran Knežević
9. Božidar Krznar
10. Ivica Mihovilović
11. Dražan Vučemilo
12. Goran Sermazi
13. Marija Kežić
14. Ladislav Dobrica
15. Dijana Džonov
16. Vesna Cetina
17. Mario Grgurin
18. Silvio Iveković
19. Nada Majić
20. Mateja Dašek
21. Branko Šćuric
22. Mauro Zohin
23. Dalibor Dušković
24. Ana Rašković
25. Zdanko Džepina

Rezultati izvlačenja objavljeni su na web stranici Hyundai Hrvatska d.o.o..
Nadgledanje ispravnosti izvlačenja dobitnika nagrada vršila je tročlana komisija u sastavu:
1. DUBRAVKA POSINOVEC, Voditeljica općih i tehničkih poslova
____________________________
2. DAVOR BRGLES, Regionalni voditelj razvoja poslovanja
____________________________
3. MARKO GOTOVAC, Regionalni voditelj postprodaje
____________________________
Čestitamo sretnim dobitnicima!