Uvjeti i pravila korištenja nagradnog natječaja „WRC I HYUNDAI NAGRAĐUJU“

Članak 1.

PRIREĐIVAČ NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj priređuje i organizira: Hyundai Hrvatska d.o.o., Ljubljanska avenija 4C 10090 Jankomir, Zagreb, Hrvatska, https://hyundai.hr/, OIB: 75940144218, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.

SVRHA PRIREĐIVANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora te nagrađivanja lojalnosti pratitelja na društvenim mrežama.

Članak 3.

VRIJEME TRAJANJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj traje od 08.04.2022. objavom ovih pravila na službenoj stranici Organizatora (https://hyundai.hr/) te traje do 15.04.2021. do 23:59.

Članak 4.

FOND NAGRADA

Fond nagrada nagradnog natječaja utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge proizvode. U nagradnom natječaju dodjeljuju se:

 1. dvije WRC Croatia Rally karte
 2. WRC muška jakna
 3. WRC ruksak

Članak 5.

PRAVO SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi službene Facebook stranice Hyundai Hrvatska (https://www.facebook.com/HyundaiHrv).

U Nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.

KONCEPT NAGRADNOG NATJEČAJA

U nagradnom natječaju nagrađujemo najkreativniju osobu koja ispod Facebook objave nagradnog natječaja napiše u komentaru s kojim WRC vozačem iz Hyundaijevog tima bi se voljeli provozati i po kojoj stazi.

 

Mehanizam:

Ispod objave nagradnog natječaja na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska potrebno je napisati u komentaru s kojim WRC vozačem iz Hyundaijevog tima bi se voljeli provozati i po kojoj stazi.

Svi će se odgovori administrirati, te će Administrator na stranici ukloniti sve odgovore za koje procijeni da:

 • su uvredljiv, uznemirujući, prijeteći sadržaj ili na bilo koji način krše prava drugih korisnika, Administratora ili Organizatora kao pravne osobe (kao što su prava na privatnost i slobodu izražavanja);
 • su kleveta, dovode u zabludu, nepristojan, uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji prikazuje nasilje;
 • sadrže govor mržnje u vezi rasne, spolne, vjerske i političke ili etničke pripadnosti, ili vrijeđaju neke osobe;
 • su lažne, krive, obmanjujuće ili nezakonite;
 • su sarkastične ili namjerno ometaju raspravu;
 • krše autorska prava ili intelektualno vlasništvo;
 • spadaju u kategoriju sadržaja neželjene pošte (spam);
 • sadrže ili prenose datoteke s virusima ili programe koji mogu poremetiti rad programa / PC-a korisnika;
 • su komercijalne naravi koja nije u skladu s brandom Organizatora ili promoviraju donacije;
 • sadrže linkove za preusmjeravanje korisnika na drugu web stranicu koja nije povezana s administratorom ili Organizatorom;
 • sadrže pogrešne informacije o izvoru objave

Po završetku nagradnog natječaja, organizator će ispod objave natječaja proglasiti dobitnika.

 

Članak 7.

OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU

Jedan Sudionik može osvojiti nagradu tijekom trajanja ovog natječaja.

Dobitnik je dužan u roku navedenom u članku 10. preuzeti nagradu. U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke u svrhu slanja nagrada ili odbije preuzeti poslanu nagradu, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.

Ispunjavanjem uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila nagradnog natječaja, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 8.

ODABIR DOBITNIKA

Odabir dobitnika bit će organiziran po završetku natječaja (17. travnja do kraja dana).

Žiriranje vrši tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. Žiri će odabrati najkreativniji komentar.

Članak 9.

OBJAVA REZULTATA NAGRADNOG NATJEČAJA

Dobitnik Nagradnog natječaja bit će objavljen na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska u komentarima ispod objave 17. travnja 2022. tijekom dana.

Članak 10.

PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrada će biti poslana dobitniku na njegovu adresu nakon što se povratno javi s osobnim informacijama i adresom stanovanja.

Članak 11.

UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU

Ostavljanjem svojih osobnih podataka i sudjelovanjem u nagradnom natječaju sudionici su izričito suglasni da Hyundai Hrvatska d.o.o. kao voditelj obrade nad osobnim podacima može koristiti i procesirati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja. Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju suglasni su da, u slučaju dobitka nagrade, Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu tijekom 60 dana od dana završetka ovog nagradnog natječaja.

Hyundai Hrvatska d.o.o. će podatke prikupljati na savjestan, pošten i zakonit način.

Prije, ili tijekom prikupljanja osobnih podataka, Hyundai Hrvatska d.o.o. će poduzeti razumne korake kako bi natjecatelji znali koji organizacijski dio Hyundai Hrvatska d.o.o. prikuplja osobne podatke, te u koju svrhu su takvi osobni podaci potrebni i na koji način se koriste.

U slučaju da se natjecatelj ne slaže sa prikupljanjem bilo kojih osobnih podataka, u bilo koje svrhe osim za potrebe ovog natječaja, može se o tome pismeno očitovati kako bi Hyundai Hrvatska d.o.o. u svojoj evidenciji osobnih podataka mogao zabraniti njihovo daljnje korištenje (osim za potrebe natječaja).

Podnošenje podataka za ovaj nagradni natječaj je dobrovoljno.

Članak 12.

UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE

Hyundai Hrvatska d.o.o. kao Voditelj obrade nad osobnim podatcima pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i zaštiti privatnosti u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom, a sve u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

Osobni podatci korisnika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti i štite se od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Hyundai Hrvatska d.o.o. kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode korisnika.

Članak 13.

IZVANREDNI PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.

Članak 14.

NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.