TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Sva bitna tehnička dokumentacija dostupna je svim serviserima putem web stranice Global Service Way. Pristup tehničkim informacijama ne ovisi o sudjelovanju na tehničkim školovanjima. Pristup tehničkim informacijama za vozila marke Hyundai omogućen je od strane Hyundai Motor Company putem registracije i plaćanja cijene pristupa tehničkoj dokumentaciji. Svi detalji vezani uz način i visinu plaćanja dostupni su na Global Service Way web stranici.

Upute za CCC/GSW portalu za neovlaštene servise
Upute za pristup SnapOn portalu za kupnju specijalnog alata

MATERIJALI ZA SAMOUČENJE ZA TEHNIČKA ŠKOLOVANJA

Dodatno uz pristup tehničkim informacijama omogućen Vam je pristup materijalima za samoučenje koji se koriste prilikom tehničkih školovanja. Materijali za samoučenje dostupni su neovisno o sudjelovanju na tehničkim školovanjima. Jedinična cijena za pojedinačno gradivo je 376,72 HRK + PDV (50 EUR + PDV).
Zahtjev za pristup gradivu potrebno je poslati e-poštom na: info@hyundai.hr

SPECIFIKACIJA MATERIJALA ZA SAMOUČENJE

TEHNIČKA PREDŠKOLOVANJA I ŠKOLOVANJA

Hyundai Hrvatska d.o.o. omogućava sudjelovanje na tehničkim školovanjima svim zainteresiranim serviserima. Školovanja se izvode na lokaciji regionalnog tehničkog centra smještenog na adresi Industrijska cesta 2, Mirna Peč, Slovenija.
Cijena tehničkih školovanja u 2023. godini za jednog sudionika iznosi 200 EUR + PDV po danu školovanja i 200 EUR + PDV po danu školovanja za nove proizvode.
Prijavu na školovanje potrebno je poslati e-poštom na: info@hyundai.hr

HYUNDAI TEHNIČKA EDUKACIJA ZA 2023. GODINU