Pozivi bez upotrebe ruku, navigacija, glazba.

Samo pritisnite gumb na upravljaču i vaš će Hyundai slijediti vaše izgovorene naredbe: nazovite bilo koga u svojim kontaktima, krenite se do bilo kojeg odredišta ili svirajte što god želite slušati.

Kako pokrenuti prepoznavanje glasa u automobilu.

Vaš glas je zapovijed vašem Hyundaiju.

Postoje “Globalne naredbe” i “Lokalne naredbe”: Globalne naredbe mogu se koristiti odmah nakon pritiska na gumb na upravljaču. Lokalne naredbe mogu se koristiti unutar određenog stanja. Na primjer, možete reći “Music/Glazba” nakon što ste aktivirali glas, ali “Play/Reproduciraj” radi samo nakon “Music/Glazba”.

Telefon

Navigacija

Upravljanje vozilom *

Zabava

Ostale naredbe

Istražite sve značajke Bluelink povezivanja.