“HYUNDAI UZVRAĆA LJUBAV” KREATIVNI NATJEČAJ

Članak 1.
PRIREĐIVAČ KREATIVNOG NATJEČAJA
Hyundai Hrvatska d.o.o., Ljubljanska avenija 4C 10090 Jankomir, Zagreb, Hrvatska, https://hyundai.hr/, OIB: 75940144218, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2.
SVRHA PRIREĐIVANJA KREATIVNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije proizvoda i usluga Organizatora te nagrađivanja lojalnosti pratitelja na društvenim mrežama.

Članak 3.
VRIJEME TRAJANJA KREATIVNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj traje od 14.02.2023. objavom ovih pravila na službenoj stranici Organizatora (https://hyundai.hr/) te traje do 17.02.2022. do 16:00h.

Članak 4.
FOND NAGRADA
Fond nagrada kreativnog natječaja utvrđen je od dobara koja se ne mogu zamijeniti za novac niti za neke druge proizvode. U Facebook kreativnom natječaju daruje korištenje Hyundai vozila u trajanju dva dana.

Članak 5.
PRAVO SUDJELOVANJA U KREATIVNOM NATJEČAJU
Pravo sudjelovanja u Facebook kreativnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina s vozačkom dozvolom, s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su fanovi službene Facebook i Instagram stranice Hyundai Hrvatska (https://www.facebook.com/HyundaiHrv, https://www.instagram.com/hyundaihrvatska/).
U kreativnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6.
KONCEPT KREATIVNOG NATJEČAJA
U Facebook kreativnom natječaju nagrađujemo jednu najkreativniju osobu korištenjem Hyundai vozila u trajanju dva dana.
Mehanizam:
Ispod objave kreativnog natječaja na službenoj Facebook stranici potrebno je kreativno opisati najzanimljivije putovanje automobilom koje su doživjeli. Svi će se odgovori administrirati, te će Administrator na stranici ukloniti sve odgovore za koje procijeni da:
· su uvredljivi, uznemirujući, prijeteći sadržaj ili na bilo koji način krše prava drugih korisnika, Administratora ili Organizatora kao pravne osobe (kao što su prava na privatnost i slobodu izražavanja);
· su kleveta, dovode u zabludu, nepristojan, uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji prikazuje nasilje;
· sadrže govor mržnje u vezi rasne, spolne, vjerske i političke ili etničke pripadnosti, ili vrijeđaju neke osobe;
· su lažne, krive, obmanjujuće ili nezakonite;
· su sarkastične ili namjerno ometaju raspravu;
· krše autorska prava ili intelektualno vlasništvo;
· spadaju u kategoriju sadržaja neželjene pošte (spam);
· sadrže ili prenose datoteke s virusima ili programe koji mogu poremetiti rad programa / PC-a korisnika;
· su komercijalne naravi koja nije u skladu s brandom Organizatora ili promoviraju donacije;
· sadrže linkove za preusmjeravanje korisnika na drugu web stranicu koja nije povezana s administratorom ili Organizatorom;
· sadrže pogrešne informacije o izvoru objave
Po završetku nagradnog natječaja, Organizator će ispod objave natječaja proglasiti dobitnika.

Članak 7.
OSTVARIVANJE PRAVA NA NAGRADU
Tijekom trajanja Facebook natječaja jedan sudionik može osvojiti nagradu.
U slučaju da dobitnik Organizatoru ne pošalje potrebne podatke u svrhu zaprimanja nagrade ili odbije preuzeti nagradu, izgubit će pravo na nagradu, a nagrada se neće dodijeliti.
Ispunjavanjem uvjeta sudjelovanja u kreativnom natječaju sudionici prihvaćaju pravila i obveze iz ovih Pravila. U slučaju da Organizator ocijeni i dokaže da sudionik nije poštovao Pravila kreativnog natječaja, ima pravo u bilo kojem trenutku otkazati sve obveze prema sudioniku.

Članak 8.
ODABIR DOBITNIKA
Odabir dobitnika bit će organiziran po završetku kreativnog natječaja (17. veljače do kraja dana).
Žiriranje vrši tročlana komisija sastavljena od predstavnika Organizatora. Žiri će odabrati najkreativniji odgovor.

Članak 9.
OBJAVA REZULTATA KREATIVNOG NATJEČAJA
Dobitnik Facebook kreativnog natječaja bit će objavljen na službenoj Facebook stranici Hyundai Hrvatska u komentarima ispod objave u petak, 17. veljače.

Članak 10.
UPOTREBA PODATAKA O SUDIONIKU
Ostavljanjem svojih osobnih podataka i sudjelovanjem u kreativnom natječaju sudionici su izričito suglasni da Hyundai Hrvatska d.o.o. kao voditelj obrade nad osobnim podacima može koristiti i procesuirati podatke u svrhu provođenja kreativnog natječaja. Svi sudionici u ovom kreativnom natječaju suglasni su da, u slučaju dobitka nagrade, Organizator ima pravo objaviti i koristiti njihovo ime, prezime, adresu i sliku bez naknade, u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu tijekom 60 dana od dana završetka ovog nagradnog natječaja.
Hyundai Hrvatska d.o.o. će podatke prikupljati na savjestan, pošten i zakonit način.
Prije, ili tijekom prikupljanja osobnih podataka, Hyundai Hrvatska će poduzeti razumne korake kako bi natjecatelji znali koji organizacijski dio Hyundai Hrvatska d.o.o. prikuplja osobne podatke, te u koju svrhu su takvi osobni podaci potrebni i na koji način se koriste.
U slučaju da se natjecatelji ne slažu sa prikupljanjem bilo kojih osobnih podataka, u bilo koje svrhe osim za potrebe ovog natječaja, mogu se o tome pismeno očitovati kako bi Hyundai Hrvatska d.o.o. u svojoj evidenciji osobnih podataka mogao zabraniti njihovo daljnje korištenje (osim za potrebe natjecanja).
Podnošenje podataka za ovaj kreativni natječaj je dobrovoljno.

Članak 11.
UVJETI KORIŠTENJA OSOBNIH PODATAKA U MARKETINŠKE SVRHE
Hyundai Hrvatska d.o.o. kao Voditelj obrade nad osobnim podatcima pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i zaštiti privatnosti u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom, a sve u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.
Osobni podatci korisnika čuvaju se u skladu s internim standardima sigurnosti i štite se od neovlaštenog pristupa, korištenja, izmjene te gubitka. Hyundai Hrvatska d.o.o. kontinuirano provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za prava i slobode korisnika.

Članak 12.
IZVANREDNI PREKID KREATIVNOG NATJEČAJA
Kreativni natječaj može se prekinuti, prije proteka vremena trajanja navedenog u čl. 3, jedino u slučaju više sile.

Članak 13.
NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
Sudjelovanjem u kreativnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.